MBA-ILA

生产结束

MBA-ILA

MBA-ILA

生产结束

MBA-ILA

替代产品
VDA-I
可变数字在线放大器

技术规格

总体情况

• 压制机、注塑机和压铸设备
• 扩大模拟量输出,最低0…±10VDC
• 各种安装选择
• 坚固的紧凑型铝外壳(IP62)

产品描述:

建议:只要模具机械处于开机状态或者无负载的情况,重置就处于激活状态。
测试性能可用于应变计到放大器这一整条测量链,还可以核实GE1029传感器预负载的正确性(其最低应为-8…+2VDC)。